Małgorzata Gdesz
10.04.2019.
Wrocław

„Szkoła radzenia sobie w chorobie i niepełnosprawności” funkcjonująca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu  jest odpowiedzią na potrzeby wciąż rosnącej liczby osób starszych przy ograniczonej podaży opieki długoterminowej oraz innych usług opiekuńczych. Autorką projektu jest Pani Dorota Milecka, a liderem zespołu Małgorzata Gdesz. Zespół zaangażowany w działalność „Szkoły Radzenia“ składa się z pielęgniarek oddziałowych,  pielęgniarek pracujących w  Dziale Jakości i Bezpieczeństwa Opieki nad Pacjentami oraz pracowników socjalnych. Pielęgniarki wchodzące w skład zespołu   posiadają dodatkowe kwalifikacje w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej lub w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.

W 2018 roku w szkole odbywały się   cykliczne zajęcia w module pięciodniowym.

Tematy tych zajęć to:

  1. „Zadania pielęgniarki i lekarza POZ, opieka długoterminowa”
  2. „Organizacja środowiska domowego do potrzeb Chorego”
  3. Pomoc instytucjonalna po zakończonym leczeniu szpitalnym”
  4. „Zasady opieki nad obłożnie chorym”
  5. „Wsparcie psychiczne dla pacjentów i dla ich opiekunów”

Działalność „Szkoły  Radzenia sobie w chorobie i niepełnosprawności” wspiera Fundacja: „Razem Zmieniamy Świat”.

Motywacją do wzięcia udziału w konkursie była chęć zwrócenia uwagi  na problem braku wsparcia opiekunów osób chorych i pragnienie podzielenia się z innymi pomysłem na jego rozwiązanie.