Agnieszka Krzyszkowska
10.04.2019.
 Krakow

Nazywamy się Agnieszka Krzyszkowska i Karolina Pysno.

Agnieszka urodziła się 01.09.1989, natomiast Karolina 26.06.1989. Posiadamy wyższe wykształcenie z pielęgniarstwa, Agnieszka uzyskała tytuł licencjata pielęgniarstwa i jest w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa chirurgicznego, Karolina uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa oraz tytuł specjalisty pielęgniarstwa chirurgicznego. Pracujemy w Oddziale Chirurgii Ogólnej w SPZOZ Brzesko. Posiadamy 5 letni staż pracy w zawodzie. Prywatnie jesteśmy żonami i mamami. Agnieszka jest mamą 2,5 letniego Kamilka, Karolina jest mamą 7 letniej Wiktorii   i 2 letniego Kacperka.

Pod koniec 2017 roku powstał pomysł, aby w naszym szpitalu stworzyć Zespół do spraw analizy jakości opieki pielęgniarskiej i położniczej. Przewodniczącą tego zespołu jest nasza pielęgniarka naczelna: pani dr Małgorzata Urbaniak- Ostrykiewicz. My pełnimy funkcję koordynatorek tego zespołu. Nasza innowacja polega na tym, że od stycznia 2018 prowadzimy badania satysfakcji pacjenta z opieki pielęgniarskiej i położniczej. Do tego pomiaru użyliśmy: NSNS-PL- Skala Zadowolenia z Pielęgnacji Newcastle- skala zadowolenia pacjenta z udzielanych świadczeń pielęgniarskich Newcastle, wersja polska zmodyfikowana na potrzeby szpitala. W skali Newcastle zawarte są istotne dla pacjenta aspekty opieki pielęgniarskiej: zachowanie pielęgniarek, zaangażowanie, dostępność, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, indywidualne podejście do pacjenta, otwartość, informowanie, profesjonalizm pielęgniarek, organizacja pracy w oddziale, wiedza zawodowa. Do analizy jakości świadczeń pielęgniarskich w SPZOZ w Brzesku zastosowano II część skali Newcastle. Motywacją do udziału w konkursie była chęć pokazania innym, że badanie satysfakcji pacjenta nie jest czymś negatywnym i nie ma na celu sprawdzania pracy pielęgniarek. Prowadzenie tych badań pozwala lepiej zrozumieć potrzeby pacjenta i wprowadza wiele pozytywnych zmian w podejściu do opieki pielęgniarskiej oraz podnosi samoocenę pielęgniarek, które są utwardzane w tym, że nasza praca jest potrzebna, a pacjenci są nam wdzięczni, co potwierdzają w wielu pozytywnych komentarzach.