Konrad Baumgart
10.04.2019.
18 Poznań

Konrad Baumgart - absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, kierunku pielęgniarstwo (2011), specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (2016), ukończył kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo ratunkowe (2014). Wolontariusz Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu (2008-2018). Kontynuuje kształcenie podyplomowe na kursach i w ramach studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo. Od 2014 roku prowadzi indywidualną praktykę pielęgniarską i współpracuje ze Szpitalem Klinicznym im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu w dziale kardioanestezjologii. Posiada doświadczenie w pracy specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego. Obszary zainteresowań to opieka w czasie transportu krytycznie chorych, mobilna intensywna terapia, systemy wspomagania krążenia, pielęgniarstwo anestezjologiczne i ratunkowe. Projekt ECMO dla Wielkopolski w którego realizacji biorą udział poznańskie ośrodki Uniwersytetu Medycznego, poznańskie pogotowie ratunkowe oraz partnerzy zewnętrzni ma na celu upowszechnienie stosowania metody pozaustrojowej oksygenacji tkanek w szerokim spektrum sytuacji klinicznych. Wymaga to określenia roli i zadań (zgodnych z EBN i EBM) dla pionu pielęgniarskiego który współuczestniczy w transporcie i opiece stacjonarnej nad pacjentem z ECMO. Sporządzone procedury są sukcesywnie opracowywane i wdrażane. Zgłoszenie do konkursu za motywacją dr Katarzyny Głodowskiej.