Katarzyna Podleśna - Kuzioła
10.04.2019.
Lublin

Katarzyna Podleśna - Kuzioła
Po ukończeniu studiów magisterskich w 2012 roku na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, kierunek pielęgniarstwo, podjęłam pracę w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK nr 4 w Lublinie. Oprócz pracy na stanowisku pielęgniarki zajmuję się neuromonitoringiem wykonywanym podczas zabiegów neurochirurgicznych kręgosłupa i głowy. Praca ta pozwala mi nie tylko na pomoc drugiemu człowiekowi w chorobie, ale także na ciągłe doskonalenie zawodowe, zdobywanie nowych doświadczeń i poznawanie nowoczesnej medycyny. 


Lublin Damian Drożdżal 
 Swoją karierę zawodową rozpocząłem w 2014 roku jako absolwent kierunku Ratownictwo Medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, w tym samym roku rozpocząłem studia na kierunku Pielęgniarstwo na tym samym uniwersytecie. Po ukończeniu studiów z tytułem licencjat pielęgniarstwa rozpocząłem pracę w Klinice Neurochirurgii  i Neurochirurgii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Aktualnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich Uniwersytetu Medycznego.
Pomoc drugiemu człowiekowi daje mi wiele satysfakcji.
Prywatnie lubię podróżować i spędzać czas z najbliższymi.