Maria Kowalska
10.04.2019.
16Olsztyn

Model zintegrowanej opieki nad pacjentem z gwałtownym pogorszeniem stanu zdrowia w szpitalu

W 2018 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie przystąpił do projektu ,,Zespoły Wczesnego Reagowania (ZWR)” realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.

W szpitalu został powołany Zespół Wczesnego Reagowania, w skład którego wchodzi lekarz anestezjolog oraz pielęgniarka Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (AiIT).

Celem wdrożonego modelu zintegrowanej opieki nad pacjentem z gwałtownym pogorszeniem się stanu zdrowia w szpitalu jest poprawa jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów poprzez niezwłoczną identyfikację pacjentów zagrożonych gwałtownym pogorszeniem stanu zdrowia lub zatrzymaniem krążenia/oddychania oraz ich szybkie leczenie.

Na bazie ZWR zespół pielęgniarski wdrożył działania zmieniające organizację opieki nad szczególnie trudną i wymagająca grupą pacjentów poddawanych respiratoroterapii w oddziałach innych niż OIT oraz monitorowanie stanu pacjenta przeniesionego do innego oddziału szpitalnego do 24 godzin od zakończonego pobytu w AiIT.

Do realizacji zadań wyznaczono członków zespołu pielęgniarskiego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, posiadających kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie opieki nad pacjentami w AiIT.