Lucyna Tomaszek
10.04.2019.

OCENA NATĘŻENIA BÓLU POOPERACYJNEGO METODĄ "TRZECH KROKÓW";

Schemat trzech kroków Pierwszy rząd od prawej: mgr piel. Maria Gorczowska, mgr piel. Danuta Gawron, dr n. med. Lucyna Tomaszek, mgr piel. Agata Latawiec, lic. piel. Halina Komotajtys; Drugi rząd od prawej: mgr piel. Joanna Florek, lic. piel. Monika Kubowicz, lic. piel. Danuta Wierzba, lic. piel. Irena Kapłon

Pierwszy rząd od prawej: mgr piel. Maria Gorczowska, mgr piel. Danuta Gawron, dr n. med. Lucyna Tomaszek, mgr piel. Agata Latawiec, lic. piel. Halina Komotajtys; Drugi rząd od prawej: mgr piel. Joanna Florek, lic. piel. Monika Kubowicz, lic. piel. Danuta Wierzba, lic. piel. Irena Kapłon


Lider zespołu

Lucyna Tomaszek

Doktor nauk medycznych, mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu - studia magisterskie i Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - studia doktoranckie, oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie - studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia.

Od 1989r. zatrudniona w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju (IGiChP) - na stanowisku pielęgniarki naczelnej od 2013 - oraz w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na stanowisku adiunkta. Autorka 26 publikacji, w tym 11 prac dotyczących zagadnienia bólu u dzieci po operacjach torakochirurgicznych.

Członkowie ZESPOŁU

Danuta Gawron

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielegniarstwa operacyjnego, pielęgniarka anestezjologiczna. Pracuje w IGiChP w Rabce-Zdroju od 34 lat. Odpowiedzialna w badaniach naukowych za edukację przedoperacyjną, prowadzenie randomizacji pacjentów, zbieranie danych i wprowadzanie ich do bazy danych.

Halina Komotajtys

Posiada tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa,  jest specjalistą pielęgniarstwa operacyjnego, ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielegniarstwa pediatrycznego i operacyjnego. Obecnie zatrudniona jest jako pielegniarka oddziałowa bloku operacyjnego. Pracuje w IGiChP w Rabce-Zdroju od 42 lat. Odpowiedzialna w badaniach naukowych za edukację przedoperacyjną, wprowadzanie danych do bazy danych.

Maria Gorczowska

Magister pielęgniarstwa, pielęgniarka anestezjologiczna, obecnie jest w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. Pracuje w IGiChP w Rabce-Zdroju od 31 lat – w 2018 roku zatrudniona na stanowisku pielęgniarki oddziałowej Oddziału Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego.

Agata Latawiec

Magister pielęgniarstwa, pielęgniarka anestezjologiczna, obecnie jest w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. Pracuje w IGiChP w Rabce-Zdroju od 9 lat.

Joanna Florek

Magister pielęgniarstwa, pielęgniarka anestezjologiczna, obecnie jest w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. Pracuje w IGiChP w Rabce-Zdroju od 25 lat.

Danuta Wierzba

Posiada tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa,  jest pielęgniarką anestezjologiczną. Pracuje w IGiChP w Rabce-Zdroju od 32 lat.

Monika Kubowicz

Posiada tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa,  jest pielęgniarką anestezjologiczną. Pracuje w IGiChP w Rabce-Zdroju od 23 lat.

Irena Kapłon

Posiada tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa,  jest pielęgniarką anestezjologiczną. Pracuje w IGiChP w Rabce-Zdroju od 38 lat.

  

ZESPÓŁ pielęgniarek anestezjologicznych pod kierownictwem dr n. med. Lucyny Tomaszek prowadzi od 2009 roku do chwili obecnej ustawiczne badania w zakresie postępowania przeciwbólowego u dzieci po operacjach torakochirurgicznych. Wyniki tych badań przyczyniły się do zmiany procedury leczenia bólu w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej IGiChP w Rabce Zdroju oraz opracowania innowacyjnego sposobu oceny bólu metodą ,,trzech kroków’’ i wdrożenia jej do praktyki klinicznej. Dzięki tej metodzie pielęgniarki mogą modyfikować leczenie przeciwbólowe w sposób skuteczny i bezpieczny. Ocena bólu metodą ,,trzech kroków‘‘, tj. w spoczynku, podczas głębokiego oddychania i kaszlu wymusza ocenę bólu w warunkach dynamicznych oraz konieczność podejmowania interwencji przez pielęgniarki w celu uśmierzenia bólu >2/10 pkt. Innowacyjna metoda oceny bólu została opisana i przedstawiona w formie graficznej w czasopismach: Biomedical Paper (2018 rok) i  Pain Management Nursing (2019 rok). Obecnie jest także narzędziem oceny bólu w randomizowanym, potrójnie zaślepionym badaniu klinicznym ,,Pain Control in Children and Adolescent After Thoracic Surgery: The Effect of Gabapentin‘‘  (rejestracja badania: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03393702:).

Motywacją do wzięcia udziału w Konkursie było pokazanie społeczności polskich pielęgniarek, że pielęgniarki mogą inicjować i prowadzić badania naukowe, a przez to mieć realny wpływ na sposób leczenia bólu pooperacyjnego, jego skuteczność i bezpieczeństwo.  Konieczna jest jednak ścisła współpraca na linii pielęgniarka-lekarz oraz pielęgniarka-pacjent.