Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki - Supraśl 16.05.2018
09.05.2018.

Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

w Białymstoku

Koło PTP przy SP Psychiatrycznym ZOZ w Choroszczy

Koło PTP przy SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku

Serdecznie zapraszają na uroczyste obchody

Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki”

Patronat Honorowy - Marszałek Województwa Podlaskiego

16.05.2018r. Supraśl „5 Dębów”

PROGRAM

11.00 – Wyjazd autokarem z parkingu przy ul. Podleśnej - „Tęczowe przedszkole”

11.30 - Rejestracja uczestników

12.00 - Otwarcie uroczystości – Przewodnicząca ZO Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego dr hab. Matylda Sierakowska

Wręczenie Honorowej Odznaki PTP pielęgniarkom aktywnie zaangażowanym w wieloletnią pracę na rzecz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

12.30 - Uhonorowanie laureatek etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2017 – dr hab. Matylda Sierakowska, dr Cecylia Dolińska - Przewodnicząca OIPIP w Białymstoku

Wystąpienie laureatki I nagrody – mgr Katarzyny Panasiuk z SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku: "Budowanie autorytetu zawodowego przez pielęgniarkę w miejscu pracy".

13.00 - Wystąpienie zaproszonych gości

13.15 – Obiad w plenerze

15.30 - Część naukowo-szkoleniowa –„Pielęgniarka partnerem w zespole terapeutycznym – bariery i trudności we współpracy, relacjach interpersonalnych – mgr Gabriela Kopańko - SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy

17.00 - Przerwa kawowa

17.30 – Część naukowo-szkoleniowa - Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, konfliktami, budowanie prestiżu zawodowego” – mgr Urszula Krysiewicz - SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy

19.00 – Zakończenie uroczystości, wyjazd autokaru