Etap wojewódzki XII Ogólnopolskiego Konkursu - Białystok
09.04.2018.

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Białymstoku informuje, że w dn. 08.03.2018r. odbył się etap wojewódzki XII Ogólnopolskiego Konkursu  „Pielęgniarka Roku 2017”.

Do konkursu z województwa podlaskiego zgłoszono 27 pielęgniarek, a udział wzięło 20, w tym:

  1. 6 osób z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
  2. 5 osób z SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku
  3. 4 osoby z SP ZOZ w Hajnówce
  4. 2 osoby z SP Psychiatrycznego ZOZ w Choroszczy 
  5. 2 osoby ze Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku
  6. 1 osoba ze Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach.

W toku postępowania konkursowego laureatką I nagrody została Katarzyna Panasiuk, a II nagrody Amanda Łuniewska z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku.

III nagrodę uzyskała Ewa Krzynowek ze Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach.

Gratulujemy laureatkom i gorąco wspieramy P. Katarzynę Panasiuk w III etapie  Konkursu  „Pielęgniarka Roku 2017”, który odbędzie się w Krakowie w dn. 10.05.2018r.

Serdecznie dziękujemy wszystkim kandydatkom za chęć udziału w konkursie. Życzymy satysfakcji i dalszych sukcesów w pracy zawodowej, rozwoju naukowym i życiu osobistym.

PRZEWODNCZĄCA
Zarządu Oddziału PTP w Białymstoku
dr hab. Matylda Sierakowska