Iwona Cichocka
20.03.2015.
Iwona Cichocka

finalistka II etapu Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017
Dolnośląski Oddział PTP

Jestem pielęgniarką anestezjologiczną od 18 lat. Pracuję w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu w Dziale Bloków Operacyjnych, uczestnicząc w znieczulaniu dzieci i dorosłych. Swoją pracę zawodową rozpoczęłam w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 we Wrocławiu. W 2000 roku ukończyłam Akademię Medyczną we Wrocławiu na Wydziale Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego uzyskując tytuł magistra pielęgniarstwa.

Podnosząc kwalifikacje zawodowe ukończyłam liczne szkolenia i kursy, w tym specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, uzyskując tytuł pielęgniarki specjalisty w wyżej wymienionej dziedzinie. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych jest wyrazem mojego zaangażowania w pracę pielęgniarki anestezjologicznej oraz chęci podnoszenia jakości sprawowanej przeze mnie opieki pielęgniarskiej.

W wolnym czasie lubię wędrówki po górach oraz dobrą książkę.