Małgorzata Grabska
20.03.2015.
Małgorzata Grabska

finalistka II etapu Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017
Kujawsko-pomorski Oddział PTP

Dyplom pielęgniarki otrzymałam w 1995 roku kończąc Liceum Medyczne w moim mieście, czyli Świeciu.

Pierwszą pracę podjęłam na Oddziale Noworodkowym w Regionalnym Szpitalu w Grudziądzu, gdzie pracowałam przez rok. To były czasy, kiedy było bardzo dużo pielęgniarek i dla osób reprezentujących nasz piękny zawód nie było pracy. Od 2001 roku jestem związana z Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra J. Bednarza w Świeciu. Pracuję na oddziale ogólnopsychiatrycznym żeńskim. W międzyczasie w roku 2010 ukończyłam studia licencjackie pomostowe a w roku 2013 studia magisterskie w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Wiosną 2016 roku ukończyłam specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, a w grudniu tego samego roku zostałam pielęgniarką oddziałową. W chwili obecnej jestem studentką studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na kierunku Zarządzanie i kontrola w podmiotach leczniczych.

Prywatnie mam 2 synów. Lubię czytać książki, interesuje mnie dobre kino i kocham podróże.