Anna Mielech
20.03.2015.
Anna Mielech

finalistka II etapu Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017
Śląski Oddział PTP

Jestem absolwentką Liceum Medycznego im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle. Pierwszą pracę podjęłam w Centralnym Szpitalu Klinicznym Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach i z tym miastem jestem związana do dziś. Moim miejscem pracy na wiele lat stała się Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie zdobywałam swoje umiejętności zawodowe. Kończąc kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek anestezjologicznych, a następnie specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, zostałam pielęgniarką anestezjologiczną. Ukończyłam również studia magisterskie na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Ciągle rozwijam się zawodowo, biorąc udział w wielu konferencjach i szkoleniach. Obecnie pracuję w Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach i uczęszczam na studia podyplomowe z zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Praca pielęgniarki wymaga ode mnie dużego zaangażowania i energii, ale daje mi równocześnie poczucie spełnienia i satysfakcję. Wykonując swój zawód, mogę pomagać drugiemu człowiekowi. Lubię dobre kino, czytanie książek, Katowice i rodzinne strony. Bardzo cenię sobie czas spędzony z przyjaciółmi i rodziną.