Renata Nowak
20.03.2015.
Renata Nowak

finalistka II etapu Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017
Mazowiecki Oddział PTP

Jestem absolwentką Liceum Medycznego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, gdzie uzyskałam dyplom pielęgniarki. Początki mojej pracy zawodowej związane były z pracą na Sali Intensywnego Nadzoru przy Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Miejskim w Łowiczu. W 2001 roku podjęłam pracę w Warszawie, początkowo w Szpitalu Wolskim na Oddziale Kardiologii, a od 2007 roku w CSK MSWiA w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii gdzie pracuję do dziś.

W 2015 roku ukończyłam specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki na Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i uzyskałam tytuł specjalisty. Obecnie kontynuuję na tej samej uczelni studia magisterskie. Posiadam również wykształcenie pedagogiczne i tytuł mgr filologii polskiej, mam za sobą okres pracy w Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach jako nauczyciel polonista.

Przez cały okres swojej pracy zawodowej podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych.

Jest dla mnie zaszczytem reprezentowanie Mazowsza, Koleżanek i Kolegów pracujących w CSK MSWiA w finale Konkursu Pielęgniarka/ Pielęgniarz Roku 2017.