XVII kadencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego - Białystok
29.11.2017.

W 2017 roku minęła XVI kadencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Wiosną 2017 roku w kołach towarzystw PTP odbyły się zjazdy wyborcze na XVII kadencję. Wynikiem wyborów przewodniczącymi kół PTP w szpitalach i instytucjach w województwie podlaskim zostały:

  1. mgr Tomasz Wardowicz - Koło PTP przy SP USK w Białymstoku
  2. mgr Piech Mirosława - Koło PTP przy SP USD w Białymstoku
  3. dr Beata Olejnik - Koło PTP przy UMB
  4. mgr Bożena Samujło - Koło PTP przy SP ZOZ WSZ w Białymstoku
  5. dr Nadzieja Sołowiej - Koło PTP przy SPP ZOZ w Choroszczy
  6. mgr Małgorzata Siemieniuk - Koło PTP przy SP ZOZ w Hajnówce
  7. mgr Kamila Kochanowicz - Koło PTP przy SP ZOZ w Sokółce
  8. mgr Marlena Zielińska - Koło PTP przy SP ZOZ w Suwałkach

W dniu 26.09.2017 r. w Białymstoku odbył się XVII Zjazd Delegatów Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Nową przewodniczącą Zarządu Oddziału została ponownie dr Matylda Sierakowska z Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w-ce przewodniczącą dr Halina Doroszkiewicz z Kliniki Geriatrii UMB i mgr Anna German z SP Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku.

Zarząd Oddziału PTP w Białymstoku, kontynuując tradycje Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, za główny cel działalności przyjmuje wspieranie rozwoju naukowego pielęgniarek na Podlasiu poprzez organizację szkoleń, konferencji, spotkań wyjazdowych szlakiem zasłużonych polskich pielęgniarek. Bierzemy również czynny udział w zjazdach w kraju i za granicą, popularyzujemy zdobytą wiedzę w formie publikacji. Włączamy się w organizację Konkursu Pielęgniarka Roku, przy czynnym udziale pielęgniarek z naszego województwa oraz reprezentujemy pielęgniarstwo na forum w sprawach istotnych dla zawodu i rozwoju profesji.

Województwo podlaskie na XVII Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w dn. 24-25.11.2017 w Katowicach reprezentowali: dr Matylda Sierakowska, mgr Anna Kulikowska, dr Halina Doroszkiewicz, dr Nadzieja Sołowiej, mgr Irena Grądzka, mgr Emilia Snarska, mgr Kamila Kochanowicz, mgr Małgorzata Siemieniuk i Wiesława Truchan.

Zjazd Krajowy zaszczyciła swoją obecnością Prezes NRPiP mgr Zofia Małas, przedstawiciel OZZPiP mgr Katarzyna Tymińska, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa prof. Maria Kózka, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia dr Beata Cholewka, jak również laureatka Medalu Florence Nightingale 2017 r., mgr Anna Kaczmarczyk Porucznik WP.

Delegaci na kolejną kadencję wybrali nowego Prezesa Zarządu Głównego PTP, którym została ponownie dr Grażyna Wójcik z Oddziału Mazowieckiego. W skład ZG PTP z Oddziału Białystok weszła nasza koleżanka dr Halina Doroszkiewicz.

W czasie obrad Zjazdu wręczono również Honorową Odznakę PTP. Z Oddziału Białystok odznakę przyznano: mgr Mirosławie Karbowskiej, dr Cecylii Dolińskiej, Zofii Gruchociak, mgr Bożenie Topczyłko, Wiesławie Truchan, mgr Małgorzacie Brzósko i Marii Filipczyk-Smarkusz.

Delegaci uchwalili nowy statut Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, dyskutowali nad kierunkami rozwoju Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, priorytetami naukowymi i zawodowymi środowiska pielęgniarskiego. Wypracowano strategiczne kierunki działania PTP na kadencję 2017 - 2021.

Serdecznie gratuluję wszystkim wybranym do pracy w XVII kadencji PTP, na poziomie Kół, Zarządu Oddziału i Zarządu Głównego i życzę owocnej i satysfakcjonującej pracy na rzecz rozwoju pielęgniarstwa polskiego.

Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP w Białymstoku

dr n. med. Matylda Sierakowska