Odeszła ¶p. Stefania Zofia Hoch
06.11.2017.

Z ogromnym poczuciem straty żegnamy

¶p. Stefanię Zofię Hoch


zasłużon± dla kraju i ¶rodowiska zawodowego
pielęgniarkę i położn±, pedagoga
odznaczon± Medalem im. Florence Nightingale
członkinię Armii Krajowej, odznaczon± Krzyżem Powstańczym,
jeńca obozu w Zeithain. Pielęgniarkę i położn± w szpitalu obozowym,
konsultantkę i eksperta WHO w Afryce: w Senegalu, Zairze i Kamerunie.

Wieloletni± przewodnicz±c± Koła Absolwentek WSP,
współautorkę monografii Szkoły „Pochylone nad człowiekiem”

Wspaniałego Człowieka, Koleżankę zawsze pogodn± i gotow± do pomocy.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 8 listopada o godz.13.00 w ko¶ciele ¶w. Jakuba przy pl. Narutowicza po czym zostanie odprowadzona do grobu rodzinnego na Starych Pow±zkach kw.240.

Prezes i Zarz±d Główny PTP
Główna Komisja Historyczna przy ZG PTP