Skład nowego Zarządu Oddziału PTP w Białymstoku XVII kadencji
17.10.2017.

Przewodnicząca - dr n med Matylda Sierakowska

I wice przewodnicząca - mgr Anna German

II wice przezodnicząca - dr n. med. Halina Doroszkiewicz

Sekretarz - mgr  Mirosława Piech

Skarbnik - mgr Tomasz Wardowicz

Członkowie:

dr n. med. Urszula Chrzanowska

dr n. med. Nadzieja Sołowiej

mgr Anna Kulikowska

mgr Małgorzata Siemieniuk

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca - mgr Bożenna Samujło

Członkowie: mgr Maria Filimoniuk, Elżbieta Konopko

 

Przewodniczące kół terenowych Oddziału PTP Białystok

Koło PTP przy Uniwersyteckim Dzieciecym Szpitalu Klinicznym  w Białymstoku - mgr Mirosława Piech

Koło PTP przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku  - mgr Bożenna Samujło

Koło PTP przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym  w Białymstoku - mgr Tomasz Wardowicz

Koło PTP przy Uniwersytece Medycznym w Białymstoku -  dr n. med. Beata Olejnik

Koło PTP przy Psychiatrycznym ZOZ w Choroszczy - dr n.med. Nadzieja Solowiej

Koło PTP przy SP ZOZ w Hajnówce - mgr Małgorzata Siemieniuk

Koło PTP przy SP ZOZ w Sokółce - mgr Kamila Kochanowicz

Koło PTP SP ZOZ w Suwałkach - mgr Marlena Zielińska