Spotkanie 18 września 2017 w Slany
26.09.2017.

INFORMACJA PRASOWA 18 września 2017

Image Image

W dniu 18 września w miejscowości Slany k. Pragi odbyło się ostatnie spotkanie partnerów projektu „Europejski innowacyjny program na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego pielęgniarek – przenoszenie i przemieszczanie”.

Podczas ostatniego spotkania partnerzy projektu przedstawili podjęte działania dotyczące przede wszystkim realizacji lokalnych warsztatów na temat przenoszenia i przemieszczania pacjentów, liczby uczestników tych warsztatów oraz wyników ich ewaluacji. Dyskutowano na temat zainteresowania środowiska pielęgniarskiego taką forma szkolenia oraz nad uwarunkowaniami prawnymi wprowadzeniem warsztatów na temat przenoszenia i przemieszczania pacjentów do pakietu szkolenia podyplomowego pielęgniarek. Koordynatorowi projektu z Czech oraz wszystkim partnerom projektu zależy na kontynuowaniu współpracy w celu implementacji dobrych praktyk z zakresu bezpiecznego przenoszenia i przemieszczania pacjentów, co może przyczynić się w przyszłości do zapobiegania urazom mięśniowo-szkieletowym pielęgniarek podczas ich pracy zawodowej.

Projekt kończy się 30 września br.

W spotkaniu kończącym projekt PTP reprezentowały: Beata Dobrowolska – przewodnicząca Rady Naukowej przy ZG PTP, Maria Szymaczek – członkini ZG PTP oraz Marlena Padykuła – członkini PTP, Oddział Kraków.