Spotkanie 6 czerwca w Birmingham
14.08.2017.

INFORMACJA PRASOWA 6 czerwca 2017

Image Image

W dniu 6 czerwca w Birmingham w Wielkiej Brytanii odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu „Europejski innowacyjny program na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego pielęgniarek – przemieszczanie i obsługa pacjentów”.

Spotkanie było poświęcone przede wszystkim ewaluacji wyników testu programów kształcenia i zrealizowanych na ich podstawie warsztatów z zakresu bezpiecznego przenoszenia i przemieszczania pacjentów, opracowanych na podstawie materiałów przygotowanych przez zespół pod kierownictwem profesora Stephena Wanlessa z Birmingham. Takie warsztaty odbywały się w okresie wiosennym br. w państwach partnerskich uczestniczących w projekcie, w tym również w Polsce.

Podczas spotkania w Birmingham, odbyło się także krótkie szkolenie utrwalające zasady bezpiecznego przenoszenia i przemieszczania pacjentów dedykowane przeszkolonym w zeszłym roku w ramach projektu trenerom. Na spotkaniu PTP reprezentowała Pani mgr Sylwia Boczkowska, Oddział PTP w Lublinie

Galeria zdjęć

Erasmus+Erasmus+
Erasmus+