Studenckie Koło PTP w Lublinie
29.07.2011.
Studenckie Koło PTP w Lublinie Sprawozdanie z działalności SKN PTP przy UM Lublin. (2010 - 2011)Studenckie Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy WPiNoZ UM w Lublinie działa od dnia 03 czerwca 2008 roku. Aktualnie, Uchwałą ZG PTP z dnia 29 października 2010 zdecydowano o przeniesieniu Koła Studenckiego do struktur Zarządu Oddziału PTP w Lublinie. W skład zarządu Koła w roku działalności 2010 – 2011 roku weszły następujące osoby: Przewodniczący: Piotr Jarmoluk Vice przewodnicząca: Marta Winnicka Sekretarz: Dominika Wróbel Skarbnik: Karol Durak Członkowie zarządu: mgr Ewelina Majka; s. mgr Katarzyna Chmielewska; Mariola Bałos; Kamila Kupisz i Monika Machometa. Dodatkowo od 17 marca 2010 roku stanowisko sekretarza z powodu zakończenia działalności w kole osoby pełniącej tę funkcję sprawują: Katarzyna Ikwanty i Agata Kubasiewicz.W chwili obecnej w Kole działa 32 członków. Liczba ta podlegała dość dużym wahaniom. Do 17 marca 2010 roku było to 30 osób, 17 listopada 2010 roku 34 osoby, 15 grudnia 2010 roku 48 członków, a 24 marca 2011 roku 44 osoby. Jednak po ostatnim zebraniu (31 maja  2011 roku) ze względu na opóźnienia i braki w opłacaniu składek liczba członków Koła spadła do 32. Co stanowi aktualną liczbę członków Koła.W celu omówienia aktualnych tematów, a także rozwiązania wszelkich problemów Koła zwoływane są walne zebrania wszystkich jego członków. W latach 2010 – 2011 odbyły się one 5 razy w następujących terminach: 17 marzec 2010 roku, 17 listopad 2010 roku, 15 grudzień 2010 roku, 24 marzec 2011 roku oraz 31 maja 2011 roku.Większość członków Koła wykazuje minimalną aktywność ograniczając się do uiszczania obowiązkowych składek i uczestnictwa w walnych zebraniach. Dzięki uprzejmości Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa oraz Katedry Pielęgniarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego reprezentacja Koła uczestniczyła w pierwszych podkarpackich warsztatach naukowych studenckich kół naukowych pielęgniarstwa. Warsztaty odbyły się w dniach 5 – 9 lipca 2010 roku w Iwoniczu – Zdroju. W skład reprezentacji Koła weszli: Agata Kubasiewicz, Sylwia Tokarzewska, Katarzyna Ikwanty i Piotr Jarmoluk. Duża część członków Koła brała również udział w Naukowo – Szkoleniowej Konferencji Bioetycznej na temat: Badania naukowe w medycynie – perspektywa bioetyczna. Konferencja ta odbyła się 16 marca 2011 roku w Lublinie. Wszelkie aktualne informacje na temat działalności Koła PTP przy UM w Lublinie znaleźć można pod adresem:(http://www.umlub.pl/studenckie_kolo_polskiego_towarzystwa_pielegniarskiego_id_6306.html).Mamy nadzieję, że działalność Koła będzie się rozwijać, a liczba jego członków i ich zaangażowanie ciągle wzrastać.