Koło PTP przy ZO w Łodzi już po wyborach
12.04.2017.

Gratuluję nowemu Zarządowi, w składzie:

 Przewodnicząca - Katarzyna Babska

v-ce Przewodnicząca - Bogumiła Obarek - Andrzejczak
Sekretarz -  Joanna Gąsiorowska
Skarbnik -  Marta Swarzyńska
Członek - Beata Stępień

życzę wiele sukcesów

dr Dorota Kilańska

przewodnicząca ZO PTP w Łodzi

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca - Elżbieta Janiszewska
Członek - Dorota Borkiewicz

Członek Ewa Kempińska