Anna Boguszewska
20.03.2015.
Anna Boguszewska

finalistka II etapu Konkursu Pielęgniarka Roku 2016 - Mazowiecki Oddział PTP

Licencjat pielęgniarstwa uzyskałam w 2014 roku na Uczelni Warszawskiej im. M. Skłodowskiej-Curie. Po otrzymaniu uprawnień do wykonywania zawodu, podjęłam pracę w Warszawie w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego na Oddziale Klinicznym Neurologii i Epileptologii.

W 2016 roku ukończyłam Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim osiągając tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Podtrzymując chęć dalszego rozwoju, podnoszę swoje kwalifikacje i wiedzę zawodową uczestnicząc w kursach, szkoleniach i spotkaniach edukacyjnych.

W ramach wygospodarowanego wolnego czasu odbywam spacery przyrodniczo-krajobrazowe wraz z rodziną.