Aleksandra Pieku¶
20.03.2015.
Aleksandra Pieku¶

finalistka II etapu Konkursu Pielęgniarka Roku 2016 - Kujawsko-pomorski Oddział PTP

W 2008 roku ukończyłam studia magisterskie, kierunek pielęgniarstwo, na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK. Od blisko 10 lat pracuję w Klinice Kardiochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1, im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy. Jestem specjalist± w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. W roku 2014 podjęłam studia doktoranckie na moim macierzystym Wydziale.

Realizuję się zawodowo zarówno w pracy z pacjentem, jak i działalno¶ci dydaktycznej Uczelni.

Biorę czynny udział w licznych konferencjach naukowych. Uważam że, rozwój profesjonalnego pielęgniarstwa w Polsce powinien być skierowany na większ± samodzielno¶ć zawodu.

Moj± pasj± s± podróże piesze i rowerowe oraz ksi±żki o tematyce kryminalnej i fantastyka.