ICNP(R) wdrożona w 2 podmiotach w Polsce
06.01.2017.

Interopercyjność w pielęgniarstwie jest możliwa dzięki ludziom z pasją i takim zespołom, którym nie przeszkadza się chcieć zarażać innowacyjnością. Gratulujemy i dziękujemy Dyrekcjom WSS im. Floriana Ceynowy w Wejherowie i Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy - pielęgniarki planują opiekę w oparciu o narzędzie firmy, której nazwy nie wymienię, bo rozwiązania, jakie zaporonowała utrudniły proces implementacji. Determinacja liderów pielęgniarstwa i ich ciężka praca to efekt, który przeniesie nas w chmury, te informatyczne oczywiście.
Dziękujemy Prezesom Szpital Specjalistyczny im F Ceynowy Sp z oo w Wejherowie i Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy. Tak trzymać.

 

D. Kilańska