Wyrazy współczucia
28.06.2016.
Pani dr Małgorzacie Marcysiak
wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci
MAMY
Składają koleżanki
z Głównej Komisji Historycznej
przy ZG PTP