Student podpowie, jak dbać o zdrowie", II warsztaty Koła PTP Studentów Pielęgniarstwa UM w Łodzi
08.06.2016.
Z inicjatywy Koła Studentów Pielęgniarstwa przy Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierowanego przez mgr Katarzynę Olczak, w sobotę 4 czerwca 2016 r. odbyły się na terenie Uczelni przy Narutowicza 58 warsztaty pt.: „Student Pielęgniarstwa Ci powie, jak powinno się dbać o zdrowie”. W organizację warsztatów zaangażowani byli studenci w osobach: Natalia Belina; Natalia Doroba; Marek Kamiński; Ludwik Profaska; Barbara Sarat i Kamila Urbańska oraz wykładowcy: mgr Katarzyna Olczak; dr Dorota Kilańska; dr Bogusława Łopacińska; dr Agnieszka Głowacka.
Wszystkim zaangażowanym dziękujemy. Do zobaczenia za rok.