Informacja prasowa - 9 marca 2016
11.03.2016.

Image Image

Image W dniu 9 marca w Warszawie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu „Europejski innowacyjny program na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego pielęgniarek – przemieszczanie i obsługa pacjentów”.

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus +, Nr 2015-1-CZ01-KA202-014029. Celem spotkania była analiza stanu oraz rozwiązań dotyczących przemieszczania i obsługi pacjentów w państwach uczestniczących w projekcie, głównie w kontekście edukacji zawodowej pielęgniarek (istniejące programy kształcenia, treść i materiały nauczania, podstawy prawne), jak również urazów w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego tej grupy profesjonalistów.

W trakcie spotkania omówiono kolejne etapy i działania projektowe, przede wszystkim opracowanie programu kształcenia pielęgniarek w zakresie bezpiecznego dla pacjentów i personelu pielęgniarskiego przemieszczania i obsługi pacjentów oraz warsztaty dla trenerów mogących w przyszłości szkolić personel pielęgniarski z tego zakresu. Pięciodniowe szkolenie odbędzie się w Uniwersytecie w Birmingham w dwóch terminach: w czerwcu i w lipcu.

Przygotowani trenerzy będą mieć za zadanie przeprowadzić warsztaty dla pielęgniarek w swoich państwach, wykorzystując zdobytą w Wielkiej Brytanii wiedzę. Po zakończonych warsztatach, w grupie uczestników zostanie przeprowadzane badanie dotyczące zdobytej wiedzy. Ze strony Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w szkoleniu uczestniczyć będą pielęgniarki z Krakowa i Wrocławia.

W spotkaniu PTP reprezentowały: Grażyna Wójcik – Prezes ZG PTP,
Beata Dobrowolska – przewodnicząca Rady Naukowej przy ZG PTP
oraz Maria Szymaczek – członkini ZG PTP.