Sukces Koła Studentów Pielęgniarstwa przy PTP OwŁ
08.03.2016.

Znalezione obrazy dla zapytania drzewo pokoleń - 3 marca 2016 r. odbyła się Gala podsumowująca Konkurs 'Drzewo Pokoleń" w CKD Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  z udziałem znamienitych gości.  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja przy UM zainicjowały ten konkurs dla firm, instytucji/organizacji pozarządowych i studentów, realizujących projekty służące zdrowemu i  aktywnemu trybowi życia seniorów. W konkursie, nagradzającym propagatorów aktywnego i zdrowego starzenia się, przewidziano kilka kategorii nagród: dla przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, studentów, specjalną oraz nagrodę publiczności. Podczas gali zostali przedstawieni zarówno nominowani do nagród, jak i laureaci konkursu.

W kategorii – projekt studencki nominowano do nagrody:

1. Akcję profilaktyczną Zdrowy Uśmiech w 2 minuty – realizowaną przez Pawła Muszyńskiego z Koluszek profilaktykę stomatologiczną wśród osób starszych, w tym –  wykrywanie wczesnych zmian nowotworowych w jamie ustnej;

2. Koło Studenckie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy UM w Łodzi – promujące zawód pielęgniarski oraz niosące pomoc drugiemu człowiekowi poprzez edukację zdrowotną, badania profilaktyczne, poradnictwo, a także spotkania z emerytowanymi pielęgniarkami, sprzyjające więzi międzypokoleniowej;

3. Zespół Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Młoda Farmacja, zrzeszający studentów farmacji z całego kraju, którzy realizowali poradnictwo oraz badania profilaktyczne (glikemii, zawartości tkanki tłuszczowej, analizy składu ciała oraz ciśnienia krwi) u ponad 8 tysięcy Polaków. 

Studenci wraz z grupą wsparcia: