Sukces przewodniczącej ZO PTP w Łodzi
29.12.2015.

2015 r. kończymy wieloma sukcesami.

Jednym z nich jest wybór dr D. Kilańskiej, przewodniczącej ZO PTP w Łodzi, prezes ZG PTP w latach 2005-2012 oraz członka Zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN)do Rady Dyrektorów Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie - ENRF, która zastąpiła WENR (Europejską Grupę Pielęgniarek Badaczy powołaną przy WHO)

Więcej na stronie Wydawnictwa Termedia.  O działaniach na rzecz ENRF na stronie EFN.