O pielęgniarstwie w Parlamencie Europejskim
13.12.2015.
W dniu 08 grudnia 2015, w Parlamencie Europejskim miała miejsce sesja „Zdrowie i Ekosystem Społeczny” (Health and Social Ecosystem – Implementation Research) - implementacja badań", która była częścią „7 Innovation Summit” i odbyła się pod auspicjami knowledge4innovation summit Spotkanie  prowadził Alojz Peterle (Europoseł -MEP), który otworzył sesję, podkreślając rolę, jaką 

mogą odegrać usługi eZdrowia w zakresie poprawy życia obywateli, a także dla rozwoju gospodarczego w Unii Europejskiej (UE). Peter O'Donnell, który prowadził sesję, przypomniał,  że pielęgnowanie to najstarszy i najbardziej fundamentalny aspekt świadczenia usług zdrowotnych.

Paul De Raeve, EFN Sekretarz Generalny przedstawił dokument i film, który dokumentuje dwa lata pracy w projekcie  ENS4Care; w pierwszej części sesji głos zabierali: Elena Bonfiglioli reprezentująca Microsoft; Daniel Widmer z UEMO (Europejskiej Organizacji Lekarzy); Dale 

Kabašinskaitė z IFSW (Europejskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych); Frank Goodwin z Eurocarers; Peggy Maguire z EIWH; i Evgeniya Adarska z APOZ (stowarzyszenie pacjentów). 

Prelegencji podkreślali znaczenie usług eZdrowia w rozwoju bezpiecznej opieki w UE, udziału pacjentów i współpracy różnych grup interesariuszy we wprowadzaniu innowacji w tym sektorze.

Drugi panel dotyczył implementacji dobrych praktyk w krajach UE. Prelegentami w sesji byli: Dorota Kilanska, reprezentująca Europejską Fundację Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF); Tapani Piha z DG Sanco; Pēteris Zilgalvis z DG Connect i Marianne Sipilä prezydent Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN). Główne przesłanie tej sesji - badania naukowe w pielęgniarstwie mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju eZdrowia  i polityki zdrowia publicznego w Europie.

Więcej informacji na stronie >>>

przygotowała D. Kilańska