DYPLOMATORIUM W PUM 2015
16.07.2015.

Dnia 11 lipca 2015r. już po raz szósty odbyła się w PUM uroczystość DYPLOMATORIUM, honorująca zakończenie kształcenia zawodowego na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. W tegorocznej uroczystości udział wzięli licznie zgromadzeni goście m. in. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pani Anna Mieczkowska, Przewodnicząca SIPiP Pani Maria Matusiak oraz najbliżsi absolwentów.

Władze uczelni reprezentowane były przez J. M. Rektora PUM, prof. Andrzeja Ciechanowicza, Prorektora ds. klinicznych PUM, prof. Kazimierza Ciechanowskiego, Dziekana WNoZ PUM, prof. Beatę Karakiewicz, Prodziekana ds. Studentów WNoZ PUM, prof. Andrzeja Torbè oraz Panią Kanclerz PUM mgr Marię Czerniecką.

 

Uczestnicy uroczystości mieli okazję wysłuchać wystąpienia Laureatki Jubileuszowej X edycji Konkursu Pielęgniarka Roku Pani Małgorzaty Ossowskiej Pt. „Postęp w medycynie - pielęgniarki wobec dylematów etycznych XXI wieku” oraz wysłuchać m. in. Hymnu Pielęgniarskiego w wykonaniu połączonych na tę okazję Chórów: PUM oraz SIPiP. Uroczystość jak co roku poprowadziła Przewodnicząca Oddziału PTP w Szczecinie – dr Bożena Gorzkowicz.

Studenci z najlepszym wynikiem uzyskanym na dyplomie w osobach Pani Pauli Aniołkowskiej – położnictwo oraz Pana Łukasza Lewandowskiego – pielęgniarstwo, otrzymali czepki z rąk Pani Przewodniczącej Marii Matusiak, która w imieniu samorządu zawodowego przekazała także ufundowane przez Radę SIPiP nagrody pieniężne.  

Wszystkim absolwentkom i absolwentom życzymy dużo sukcesów, szczęścia oraz radości z wykonywanego zawodu.