Rekomendacja Rady e-zdrowie CSIOZ, dot. ICNP przyjęta
05.05.2015.
Informujemy, że na ostatnim posiedzeniu Kierownictwa Ministra Zdrowia, które miało miejsce w dniu 29 kwietnia 2015 r., przyjęto Rekomendację Rady e-zdrowie w pielęgniarstwie przy CSIOZ z dnia 11 września 2013 r.
Otwiera to dalszą drogę do prac nad wdrożeniem Klasyfikacji w Polsce, w tym standaryzacji dokumentacji medycznej.