Informacje z projektu EFN - ENS4CARE
16.04.2015.

 
Informacje z upowszechniania efektów projektu podczas Konferencji  The International eHealth, Telemedicine and Health ICT Forum for Education, Networking and Business, zorganizowanej International Society for Telemedicine & eHealth (ISfTeH) - http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=akt&mn=tresc&txt=1749