Informacje z prac nad ICNP 10.4.2015 r.
10.04.2015.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zakończono tłumaczenie Klasyfikacji ICNP, wersji 4, 2013. W dniu 10.4.2015 r. przekazano słownik do ICN. Planowane są kolejne kroki mające na celu implementację ICNP do Elektronicznego Rekordu Pacjenta oraz Rekomendacji Rady ds. e-zdrowia w Pielęgniarstwie z dnia 11.9.2015 r., a także stosowanych zmian do rozporządzeń w sprawie.

Kolejnymi krokami będzie standaryzacja dokumentacji pielęgniarskiej i przygotowanie planów opieki. 

Bardzo dziękuję wszystkim współpracującym przy tłumaczeniu za zaangażowanie i wielogodzinny wolontariat.

 

dr Dorota Kilańska

Koordynator Projektu ICNP

przewodnicząca Rady e-zdrowie w Pielęgniarstwie, CSIOZ