Elektroniczna dokumentacja pielęgniarska, Łódź 26.3.2015 r.
04.03.2015.

PTP Oddział w Łodzi wraz z Akredytowanym przez ICN Centrum Badania i Rozwoju ICNP przy UM w Łodzi zapraszają, na:

II Seminarium dotyczące wdrażania międzynarodowych standardów i dobrych praktyk do opieki zdrowotnej, pt.:  „STOP wykluczeniu cyfrowemu w pielęgniarstwie. Elektroniczna dokumentacja medyczna: doświadczenia z wdrażania i wykorzystania Klasyfikacji ICNP® w Elektronicznym Rekordzie Pacjenta (EHR) w Polsce”

 

LISTA ZGŁOSZEŃ ZAMKNIĘTA

 Zgłoszenia przyjmujemy tylko drogą elektroniczną.

Informacje z prac ACBiR

Współpraca ze Stowarzyszeniem Twórców Oprogramowania Medycznego (STORM)