Posiedzenia ZO PTP w Łodzi 2015, dyżury
01.03.2015.

Posiedzenia ZO PTP 24.3.2015 r. i 15.6.2015 r. posiedzenia na II półrocze zostaną podane w czerwcu 2015 r.

Posiedzenia Prezydium ZO PTP w 2015 r.  16.03, 20.04, 18.05, 14.09, 19.10, 16.11, 14.12 godz. 15.30

Dyżury  członków ZO PTP w Łodzi w dniach posiedzenia Prezydium o godz 14.30 - 15.30 - Zapraszamy.