Gratulacje
27.02.2015.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Zarządu Głównego PTP składam wyrazy uznania

i podziękowania wszystkim Uczestnikom Konkursu za udział

w  II etapie  X Konkursu Pielęgniarka Roku.

 

GRATULUJĘ ZWYCIĘZCOM.

 

dr n. o. zdr. Grażyna Wójcik
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego