Posiedzenie Prezydium ZO PTP w Łodzi
17.02.2015.
W dniu 16 lutego 2015 r. odbyło się drugie w 2015 r. posiedzenie prezydium ZO PTP w Łodzi. Podczas posiedzenia omawiano m.in. sytuację w ochronie zdrowia, sprawy dotyczące konkursów i konsultantów i wpływu pielęgniarek na wybór, a także stan przygotowań w Oddziale do Konkursu "Pielęgniarka Roku 2014". Podczas posiedzenia studenci z Koła PTP omówili zrealizowane działania oraz plan pracy na 2015 r.
Podsumowano także stan realizacji projektów, przygotowania do Seminarium ICNP i podpisanych umów.
Kolejne posiedzenie 24.3.2015 r. połączone z prezentacją badań naukowych.
 
oprac. D. Kilańska