Odeszła Maria Wierzbicka
26.01.2015.

Jest coś, co mrokom się opiera...
Jest Pamięć, a ona nie umiera.

W dniu 20 stycznia 2015 r. zmarła nasza Koleżanka Maria Wierzbicka

 • absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie,
 • wieloletni pracownik placówek służby zdrowia:
  • Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Dziecięcej OMEGA w Warszawie,
  • Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie pracowała przy budowaniu podstaw działania tej placówki, a następnie sprawowała funkcję kierownika zespołów pracowników sekretariatów medycznych, rejestracji i kartoteki,
  • Wojewódzkiej Komisji Lecznictwa Uzdrowiskowego w Warszawie,
 • członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
  • organizatorka i jurorka Olimpiad Pielęgniarstwa i Położnych,
  • powołana (w 1981 r.) przez ministra zdrowia i opieki społecznej w skład Głównego Komitetu Olimpiady Pielęgniarstwa i Położnych,
 • odznaczona i nagrodzona
  • Brązowym Krzyżem Zasługi,
  • Złotym Krzyżem Zasługi,
  • odznaką „za wzorową pracę w służbie zdrowia”,
  • nagrodą specjalną drugiego stopnia za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej przyznaną przez ministra zdrowia i opieki społecznej,
a przede wszystkim
 • Człowiek z Wielkim Sercem

Pani Maria Wierzbicka była ucieleśnieniem wrażliwości i otwartości na problemy innych, osobą dobrą, życzliwą, pełną troski o drugiego człowieka, chętnie niosącą pomoc każdemu potrzebującemu.
Jako magister pielęgniarstwa w szczególności była wyczulona na potrzeby pacjenta.
Była też dobrą i wymagającą edukatorską kadr pielęgniarskich, nauczycielką i przewodnikiem młodych, stawiających pierwsze kroki w medycznych zawodach.
Jej niespodziewane odejście głębokim smutkiem napełniło przyjaciół, koleżanki i kolegów, byłych współpracowników, a zwłaszcza środowisko pielęgniarskie.
W naszej pamięci pozostanie przede wszystkim jako kompetentna i ceniona Pielęgniarka, dobry Współpracownik, szczery Przyjaciel.

Pożegnanie naszej Koleżanki odbędzie się w dniu 26 stycznia 2015 r. o godz. 12.30
w sali pogrzebowej Cmentarza Komunalnego Południowego,
skąd nastąpi odprowadzenie na miejscowy cmentarz (w Antoninowie k. Piaseczna).
Żegnamy Ją ze szczerym żalem.

Rodzinie i Bliskim
Składamy wyrazy głębokiego współczucia
Koleżanki z Oddziału Mazowieckiego
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego