ENS4CARE Dublin 22.10.2014
26.11.2014.

Informacja z Walnego Zgromadzenia projektu ENS4CARE

Podczas Walnego Zgromadzenia uczestników projektu ENS4Care w Dublinie w dniu 22 października 2014 liderzy poszczególnych pakietów projektu przedstawili pierwsze projekty i wytyczne przewodników dotyczących: profilaktyki , praktyki klinicznej, zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej (APN) i zintegrowanej opieki oraz wypisywania recept przez pielęgniarki. Przewodniki posłużą do wdrażania ww. zagadnień do systemów informatycznych i pokażą sposób wykorzystania narzędzi IT w budowania przewodników opartych na EBM/ EBN.

Więcej na stronie http://www.ens4care.eu/latest-news/fourth-ens4care-enewsletter/