Odeszła Irena Iżycka
25.10.2014.

Odeszła ale nie przeminęła
pozostanie w naszej pamięci i w sercach

Irena Iżycka
Pielęgniarka zasłużona dla środowiska zawodowego,
współtwórczyni Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
na terenie Krakowa, członek Zarządu Głównego i Komisji
Historycznej przy ZG PTP w początkach jej istnienia.
Aktywna członkini Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polski.
Do końca swego życia przejęta sprawami zawodowymi i ludźmi
potrzebującymi pomocy.

Zmarła 11 listopada. Pożegnamy Ją z żalem i poczuciem wielkiej
straty 20 listopada 2014 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Prezes i Zarząd Główny Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarskiego