XI posiedzenie Rady e-zdrowie w Pielęgniarstwie
21.07.2014.
W dniu 14 lipca, w Gdańsku odbylo się XI posiedzenie Rady e-zdrowie w Pielęgniarstwie​, której celem jest wypracowanie terminologii referencyjnej dla systemów informacyjnych ochrony zdrowia oraz standardów dokumentacji elektronicznej, modułu dla dokumentowania w pielęgniarstwie.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady e-zdrowie:
- dr Dorota Kilańska - przewodnicząca Rady
​ (UM w Łodzi)​

- dr Grażyna Rogala-Pawełczyk - wiceprzewodnicząca Rady (Prezes NRPIP)
Liderzy zespołów Rady: 
​​
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska
​, 
dr
​ dr​
 Mariola Rybka, Hanna Grabowska, 
  Anna Andruszkiewicz, Alicja Marzec,
 Beata Haor, Małgorzata Marć, mgr Ewa Orawczak
​ oraz na zaproszenie ​
 mgr Magdalena Dykas Szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie (
​podmiot prowadzący ​
pilotaż ICNP
​ w Polsce​
).

Uczestnicy spotkania podzielili się informacjami o osiągniętych efektach pracy i zrealizowanych zadaniach:
-  tłumaczenia
​ ICNP wersja 2013 - w czasie trwania posiedzenia poddano ocenie 1243 terminy;​

- przygotowanie katalogów planów opieki w ramach projektu TELENRSCARE oraz prac Rady
​, w trakcie ewaluacji;​

- przygotowywania rejestrów wskaźników jakości opieki
​ dla potrzeb oceny efektów opieki​
.
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie  dalsza część posiedzenia Zdjęcie
Ustalono:
- wstrzymanie dalszych prac nad planami opieki z katalogów do momentu zakończenia tłumaczenia i zaimplementowania do narzędzia  nowej wersji słownika 
​ ICNP (R) ​
z 2013 r.
​ - przewidywany termin listopad 2014. (umowa pomiędzy ACBiR przy UM w Łodzi a Międzynarodową Radą Pielęgniarek);​

- katalog 
​planów opieki "Community Nursing" 
zostanie
​ poddany ewaluacji
 po zakończeniu tłumaczenia Klasyfikacji
​, a dopiero wyslany do Międzyanrodowej Rady Pielęgniarek;​

- będą nadal trwały prace nad katalogiem dot bólu u osoby starszej, który realizuje zespół TELENRSCARE
​.​

​W dalszej części prac przewiduje się przygotowanie karty wypisu pacjenta z zastosowaniem systemu HOBIC. Kolejne (XII) posiedzenie Rady w dniu 3 września 2014 r. (DK)