Warsztaty badanie fizykalne 2014
21.07.2014.

W dniach 7-12 lipca 2014 r. zorganizowano warsztataty szkoleniowe, których celem było przygotowanie do kontynuacji wykonywania badania fizykalnego, w praktyce klinicznej. Warsztaty miały miejsce w Gdańsku a organizatorami było Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział w Łodzi oraz Katedra Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu i Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W czasie trwania warsztatów utrwalano i poszerzano umiejętności nabyte podczas dotychczasowych form kształcenia podyplomowego. Uczestniczyli w nich czlonkowie PTP z Łodzi i Białegostoku oraz  pracownicy UM w Łodzi. Prowadzący mgr władysław Grabowski - PTP Oddzałw w Gdańsku, GUMed (DK), źródło  

IMG_1142
IMG_1220IMG_1225IMG_1231IMG_1232IMG_1235IMG_1241IMG_1278