Zmarła ZOFIA SPORZYŃSKA
10.06.2014.

5 czerwca 2014 zmarła w Warszawie w wieku 100 lat

ZOFIA SPORZYŃSKA
Pielęgniarka
zasłużona dla kraju i zawodu
odznaczona Medalem Florencji Nightingale
Absolwentka Szkoły Pielęgniarstwa PCK w Warszawie.

Niezwykle ofiarna w obronie życia i zdrowia rannych i chorych podczas okupacji i Powstania Warszawskiego. Założycielka Szkoły Pielęgniarstwaw Szczecinie i Olsztynie. Wieloletnia Przełożona Pielęgniarek w Szpitalu im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie. Bardzo aktywna członkini i przewodnicząca Sekcji Pielęgniarek przy ZG Związku Zawodowego Służby Zdrowia, mocno zaangażowana w działalność Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Odznaczona:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Złotym Krzyżem Zasługi
Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
Odznaką ,, Zasłużony Działacz Kultury”
Odznaką Honorową PCK I-go stopnia
Odznaką ,, Zasłużony Działacz Kultury,,
Medalem im. Florence Nightingale 2005r

Dziękujemy Zmarłej za Jej wspaniałe życie zawodowe
Pozostanie w naszej pamięci jako wzór do naśladowania.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 12 czerwca 2014 godz. 12.00
w Warszawie na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa) sala A