Nasza Staszka
27.05.2014.
15 maja 2014r zakończyła swą ziemską wędrówkę
Stanisława Usnarska
NASZA STASZKA

Pozostanie w naszej pamięci jako niezwykle aktywna
pielęgniarka całym sercem oddana pielęgniarstwu i
Polskiemu Towarzystwu Pielęgniarskiemu

Stanisława Usnarska urodziła się 20.04.1921roku w Poznaniu. Córka Anety i Mariana Frankowskich. Wychowywała się w atmosferze umiłowania wiary i Ojczyzny. Ojciec był adiutantem gen. Hallera.
Po przedwczesnej śmierci ojca rodzina zmuszona była opuścić Poznań. Staszka wraz z matką i bratem Teodorem zamieszkali u babci w Zakroczymiu. Warunki bytowe były trudne. Marzyła o pielęgniarstwie. Przyjęcie do szkoły związane było z wniesieniem „wyprawki”, której zgromadzenie w sytuacji rodziny było niemożliwe. Dzięki wujowi, lekarzowi została zaproszona do Bolesławca, gdzie wolontaryjnie pracowała w szpitalu. Tu została zauważona jako niezwykle pracowita i troskliwa o chorych. Dzięki interwencji szpitala została przyjęta do Szkoły Pielęgniarstwa w Warszawie przy ul. Kasprzaka, jednocześnie uzupełniała maturę. Fascynowała ją chirurgia. Po uzyskaniu dyplomu pielęgniarki rozpoczęła pracę w oddziale szkolnym, chirurgii w szpitalu przy ul. Kasprzaka. Miała nieustającą potrzebę pogłębiania wiedzy i umiejętności. Wyróżniała się energią, pracowitością i inwencją. 17.października 1958 objęła stanowisko przełożonej szpitala. Po strajku pielęgniarek 1963 roku musiał zmienić pracę. Otrzymała ją na kardiologicznym bloku operacyjnym w Szpitalu Kolejowym w Międzylesiu. Znów weszła w wir pracy i nauki. Wkrótce otrzymała uprawnienia do asystowania przy operacjach na otwartym sercu. Marzenia zawodowe spełniały się. W tym czasie również zawarła związek małżeński. O mężu mówiła: „ zawsze z mężem byliśmy gotowi nieść pomoc”
Z działalnością Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zetknęła się jeszcze w poprzedniej pracy, dzięki wizytom ówczesnej przewodniczącej ZG PTP, Apolonii Antczak. Z pasją włączyła się w działalność tej organizacji. Uczestniczyła w tworzeniu archiwum i biblioteki, współorganizowała spotkania i konferencje. Walczyła o lokal – siedzibę Zarządu Oddziału Warszawskiego i Zarządu Głównego PTP. W latach 1989-1993 pełniła funkcję przewodniczącej Zarządu Oddziału. Zorganizowała kursy języka angielskiego dla pielęgniarek, którymi kierowała przez wiele lat. Do końca swojego, długiego życia była członkinią Komisji Historycznej przy ZG PTP.
Cieszyła się sympatią i uznaniem. Otrzymała wiele honorowych odznaczeń państwowych i zawodowych:
1. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1987r.
2. Złoty Krzyż Zasługi – 1979r.
3. Odznakę Honorową PTP – 1977r.
4. Odznakę „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”- 1977r.
5. Odznakę Honorową PCK - 1993r.
6. Honorową Odznakę za działalność na rzecz kapituły
„Pomocnej Dłoni PCK HDK” – 1999r.


Główna Komisja Historyczna
działająca przy ZG PTP
prosi o serdeczne wspomnienie
naszej Koleżanki

Pożegnamy Naszą Staszkę we wtorek 27 maja br. na uroczystości pogrzebowej w kościele i na cmentarzu w Pyrach o godz.11.00Dojazd z pętli autobusowej Wilanowska aut. 709 do przystanku przy ul. Łagiewnickiej.