Czynniki ergonomiczne w pracy pielęgniarek - wykład
29.04.2014.

 

Informacja o otwartym spotkaniu plenarnym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Oddział w Łodzi 30 maja 2014 r. (piątek), o godz. 15:30 W siedzibie Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy Narutowicza 58, w sali nr 8/parter odbędzie się otwarte zebranie Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Łodzi, poświęcone omówieniu przez dra Zbigniewa Jóźwiaka z Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi: "Czynników ergonomicznych występujących w pracy pielęgniarek i położnych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony narządów układu ruchu/kręgosłupa" Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Zarząd OW PTP w Łodzi