Pielęgniarstwo - historia - profesja - nauka
28.04.2014.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa W dniu 26.04.2014 roku odbyła się w Ciechanowie XIV Ogólnopolska i IV im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo Szkoleniowa
"Pielęgniarstwo - historia - profesja - nauka" .

Podczas spotkania, archiwistka Komisji Historycznej mgr Jadwiga Gnich przedstawiła prezentację dotyczącą historii i pracy GKH przy ZG PTP, Centralnego Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego i Wirtualnego Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego .

Przedstawiony materiał spotkał się z bardzo dobrym odbiorem koleżanek i kolegów i zaowocował nowymi cennymi kontaktami, które GKH będzie mogła wykorzystać w swojej dalszej pracy.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i możliwość przedstawienia efektów wieloletniej pracy naszych Koleżanek.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa