Spotkanie projektowe LdV w Krakowie
08.04.2014.

INFORMACJA PRASOWA 14 lutego 2014

Image Image

W Krakowie odbyło się czwarte spotkanie partnerów projektu Leonardo da Vinci „Poprawa innowacyjności w edukacji i szkoleniach personelu medycznego w Europie”

Już po raz czwarty spotkali się partnerzy projektu międzynarodowej mobilności Leonardo da Vinci w celu przedyskutowania kwestii innowacji w edukacji i szkoleniach personelu medycznego.
Spotkanie odbyło się w Krakowie, na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzięki uprzejmości władz Wydziału: Pana Dziekana profesora Tomasza Brzostka oraz Pani Prodziekan dr hab. Marii Kózki.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem Pani dr hab. Marii Kózki na temat Metody oceny kompetencji zawodowych pielęgniarek w procesie edukacji i w praktyce. Następnie uczestnicy projektu mięli możliwość zapoznania się z formami i metodami nauczania podstawowych umiejętności pielęgniarskich w warunkach symulowanych – w pracowni umiejętności pielęgniarskich.

W drugiej części spotkania partnerzy projektu zwiedzili Muzeum Pielęgniarstwa (Salonik) przy Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa oraz Oddział Intensywnej Terapii w Szpitalu Uniwersyteckim.
Spotkanie zakończyło się dyskusją nad kolejnymi etapami pracy w projekcie oraz możliwościami przyszłej współpracy między partnerami w ramach kolejnych inicjatyw projektowych.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie podczas spotkania reprezentowała dr Beata Dobrowolska, członek ZG PTP oraz mgr Katarzyna Trzpiel, przewodnicząca Oddziału Mazowieckiego PTP. Kolejne, ostatnie spotkanie grupy projektowej zostało zaplanowane w maju 2014 roku w Pradze.