TeleNrsCare
09.03.2014.

 

telenrscare-baner-pl 

Projekt „TeleNrsCare-Sieć telepielęgniarstwa dla zintegrowania opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi”   realizowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznychdofinansowany z pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia funduszy Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014  oraz Norweskiego Mechanizmu Finasowego.

Projekt realizowany będzie w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi we współpracy z Wydziałem Pielęgniarstwa, Uniwersytet Islandzki z Reykjaviku.

Celem głównym projektu jest stworzenie ośrodka referencyjnego dla potrzeb telepielęgniarstwa ponad granicami, we współpracy z Uniwersytetem z Islandii, w celu poprawy jakości opieki i zwiększenia dostępności do świadczeń pielęgniarskich dla osób starszych i przewlekle chorych w  Polsce.

  1. Konferencja dot. teleopieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi zorganizowana w UM w Łodzi
  2. Szkolenia z zakresu opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi dla 6 polskich liderów pielęgniarstwa w Islandii
  3. Warsztaty dla 15 pielęgniarek w Polsce w celu budowy planów opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi na bazie słownika ICNP®.

Więcej http://www.telenrscare.umed.pl/