Ekspozycja zawodowa w praktyce
21.01.2014.
Z dużą satysfakcją donosimy, że w 2014 r. ukazała się książka dotycząca zagadnień, związanych z implementacją Dyrektywy 32/2010/EU. Ekspozycja zawodowa w praktyce. 
W książce omówiono:
· Środowisko pracy i jego wpływ na bezpieczeństwo pracy i opieki (opisano znaczenie przyjaznego środowiska pracy na jakość opieki i bezpieczeństwo pacjenta oraz charakterystykę szpitali magnesów w zakresie bezpieczeństwa pacjentów.

· Zapobieganie zranieniom w świetle uregulowań międzynarodowych i krajowych z uwzględnieniem  Dyrektywy 32/2010/UE
· Postępowanie poekspozycyjne w praktyce 
· Problem ekspozycji zawodowej a badania naukowe
· Cechy bezpieczeństwa sprzętu medycznego będącego "przyczyną" ekspozycji
· Zarządzanie zmianą w środowisku pracy
· Formy zatrudnienia a skutki postępowania poekspozycyjnego 
· Problemy zdrowotne wynikające z kontaktu z materiałem biologicznym
· Profilaktykę zakażeń krwiopochodnych.
 
Zachęcamy do lektury:
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/choroby-zakazne/prd,ekspozycja-zawodowa-w-praktyce,rid,155443.html  
 
Zapraszamy także na Konferencję Rynku Zdrowia."Jak skutecznie zapobiegać zranieniom ostrymi narzędziami?" 
Pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego

http://www.rynekzdrowia.pl/Konferencje/Konferencja-Jak-skutecznie-zapobiegac-zranieniom-ostrymi-narzedziami,137129.html