Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego XV kadencji
08.01.2014.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego XV Kadencji (2009 -2013) 

 stanowisko tytuł imię, nazwisko

oddział PTP

p.o Prezesa ZG PTP

dr n med.

Maria Cisek

Kraków

Wiceprezes ZG PTP

mgr

Anna Kulikowska

Białystok

Sekretarz   ZG PTP

mgr

Grażyna Wysiadecka

Warszawa

Skarbnik    ZG PTP

mgr

Dorota Jacyna

Warszawa

Członkowie:

dr n. hum.

Beata Dobrowolska

Lublin

 

mgr

Dorota Podolec

Rzeszów

 

mgr

Krystyna Wolska-Lipiec

Warszawa

Od 28.03.2012 r.

mgr

Danuta Cybulak

Lublin

 

dr n. med

Bożena Gorzkowicz

Szczecin

 

mgr

Ewa Kołacz

Warszawa

 

mgr

Elżbieta Sułyk

Rzeszów

 

mgr

Maria Szymaczek

Kraków

Przewodnicząca Rady Naukowej PTP

dr n. med.

Aleksandra Gaworska-Krzemińska

Gdańsk

Prezes (2009-2012)


mgr

Dorota Kilańska

Łódź

    

XIV KADENCJA TOWARZYSTWA

   

 

XIV Zjazd PTP 17.09.2005 r.

Posiedzenie 21.04.2007 r.

Posiedzenie wrzesień 2007 r.

skład ZG PTP 2005 - 2009