Pielęgniarka Roku 2013
20.12.2013.
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
Koło Liderów Pielęgniarstwa
przy Mazowieckim Oddziale PTP

zapraszają pielęgniarki do udziału

w IX Ogólnopolskim Konkursie
„Pielęgniarka Roku 2013”

Cel Konkursu:
wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek liderów o wysokim przygotowaniu zawodowym, etycznym i aktywnym zaangażowaniu na rzecz środowiska pielęgniarskiego

Harmonogram Konkursu:

wyłonienie uczestników Konkursu w poszczególnych ZOZ - ach do dn. 31.01.2014r.
eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich PTP dn. 07.03.2014r. godz.12.00
III etap – prezentacja własna (szczegóły Komunikat nr 2)

Informacje:
Jagoda Zielińska

tel. 22 326 55 21
kom. 511 451 292
e-mail: jagoda_zielinska@wp.pl

Załączniki:
Regulamin Konkursu
Karta Zgłoszenia Uczestnictwa Konkursu

Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród zainteresowanych

Warszawa, 13 grudnia 2013 r.

komunikat prasowy Konkurs Pielęgniarka Roku 2013 - do pobrania

Komunikat nr 1 - Konkurs Pielęgniarka Roku 2013